Abraham Abela | One News - Part 4

Abraham Abela

Notifiki

Beda x-xogħol fuq il-proġett tal-Paola Hub

Fuq medda ta’ 40 tomna ta’ art, beda x-xogħol ta’ tħamml fuq is-sit tal-proġett tal-Paola Hub f’Raħal Ġdid. Il-proġett għandu jkun lest fi żmien tliet snin u nofs, u huwa ħolqa oħra mill-ħidma tal-Gvern bil-għan li s-servizzi tas-saħħa jkomplu jinfirxu fil-komunità.Aqra aktar

Id-Dwana b’qabda ta’ 144 kilo droga kokaina b’valur ta’ €15.7 miljun

Il-ħidma tad-Dipartiment tad-Dwana kontra d-droga kompliet fil-jum tas-Sibt, hekk kif inqabdu 144 m kilo kokaina li kienu fi tliet kontejners fil-Port Ħieles.

Fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu, diversi kontejners ġew magħżula biex ikunu skenjati. Fi tlieta minn dawn kienu nnotati irregolaritajiet, fejn instabu drogi moħbija f’kumpressur.Aqra aktar

Il-Knisja tiċċelebra Ħamis ix-Xirka

Tlett ijiem mill-Għid, il-Knisja Kattolika madwar id-dinja llum fakkret Ħamis ix-Xirka. Dalgħodu l-Knisja f’Malta ċċelebrat quddiesa waħda, magħrufa bħala il-Quddiea taż-Żjut.

Il-quddiesa ċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mas-saċerdoti tal-Arċidjoċesi ta’ Malta saret fil-KonKatidral ta’ San Ġwann.

Fiha tbierku ż-żjut tal-morda u tal-katekumeni, u ġie kkonsagrat iż-żejt, mħallat bil-fwejjaħ, tal-griżma. Dawn iż-żjut jintużaw fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti matul is-sena, sa Ħamis ix-Xirka ieħor.

Dan filwaqt li fis-sitta ta’ filgħaxija saret it-tifkira solenni tal-Ikla tal-Mulej. Matulha l-Arċisqof ħasel ir-riġlejn ta’ sittax-il persuna, fosthom ġenitur ta’ wlied li għamlu programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga, romol u separati.

U sadanittant, madwar il-gżejjer Maltin kienet għaddejja ħafna attivita, bi tħejjija għall-attivitajiet skedati għal-lejl ta’ bejn il-Ħamis u l-Ġimgħa.

Fosthom l-aħħar preparamenti fuq is-sepulkri, li se jkunu qed jesponu l-Ewkaristija. Żorna l-Parroċċa ta’ San Nikola fis-Siġġiewi, fejn iltqajna mas-Sagristan Carlos Borg, u qalilna l-proċess li bih jintrama s-sepulkru.

L-ewwel ma nibdew nibda d-damask, nibdew id-damask flimkien. Umbagħad wara ftit nibdew inniżlu l-anġli, il-vent artal u l-kapsola. U jiħu jgħinuni sħabi wkoll, iġifieri biex narmah. U l-importanti li jkun addattat biex ikun xieraq għat-twaqqif tal-ewkaristija.”

Tkellimna wkoll ma’ Aloisia Pace, li ilha minn età żgħira tgħin fl-arranġamenti tal-fjuri. Biex illum il-ġurnata tieħu ħsiebhom hi.

Il-bukketti ta’ dis-sena, li fil-knisja hemm ħamsin minnhom, huma ddominati mill-buqari.

“Ilni 50 sena u dak għalija huwa sodisfazzjon kbir. Anzi l-Mulej itini l-grazzja li jżommni f’saħħti li bħal daż-żmien inkun nista. Bħala biex inbiddel, inkun irrid nara s-sagristan kif għamlu l-istil. Kif jagħmel hu, inkun irrid nimxi għax ma nistax imbagħad inbiddilu l-idea tieghu.”

Ma’ One News, l-Arċipriet Josef Mifsud qal li l-kelma sepulkru tfisser qabar, iżda fil-knejjes isir arranġament sabiex jitfakkar is-sinifikat tal-Ġimgħa l-Kbira.”

“It-tifsira tas-sepulkru kif tradizzjonalment insejħulu imma s-sepulkru tfisser qabar. Aħna hawnhekk m’għandnix qabar imma nżommu l-ewkaristija għax fil-jum tal-Ġimgha, il-Ġimgħa Kbira, lanqas ewkaristija ma niċċelebraw. Il-knisja li jitteħdilha l-għarus u allura qed insumu anke milli niċċelebraw l-ewkaristija.

Kif xrifna ‘l barra mill-Knisja, sibna grupp ta’ żgħażagħ mhedijin fuq xogħolhom jħejju għal mixgħela, li se jkollha mal-elf fjakkola.

Carmel Schembri, membru fi ħdan il-grupp tal-armar sitta ta’ Diċembru, spjega kif matul is-sena jinġabru x-xemgħa u l-bottijiet użati għal fjakkli.

Wara l-Milied jiltaqgħu sabiex ikun diskuss id-disinn.

“Is-sena l-oħra bdejna l-kunċett tas-salib kbir bil-fjakkli. Dis sena bażikament niżżilna s-salib ftit iktar l-isfel fil-pjazza fejn imbagħad ħloqna bejnietu kemm min-naħħa ta’ fuq u kemm min-naħħa t’isfel ħloqan żewg disinni b’ammont kbir ta’ fjakkli. Imbagħad għandna wkoll iz-zuntier li minħabba li l-pjazza qiegħda għat-tela’ jkun dominanti bil-knisja iktar dominanti ikun imdawwal bil-fjakkli imbagħad fuq nett fil-bieb prinċipali tal-knisja jkollna s-salib li jkun mixgħul biż-żejt.”

F’jum Ħamis ix-Xirka, il-grupp jinġabar fil-pjazza sabiex jibda jimmaterjalizza dak kollu li jkun prepara għalih għal sena sħiħa.

L-attivitajiet se jkun mifruxin mal-lokalitajiet Maltin u Għawdxin kollha. Fost oħrajn, fl-Imsida se jkun hemm salib fil-baħar mixgħul bil-fjakkli, li għandu joħloq atmosfera differenti f’din il-lokalita kkaratterizzata mill-baħar.

Kumpanija oħra tirreġistra fuq ir-reġistru tal-avjazzjoni Malti

Il-kumpanija tal-Smartlynx hija l-ħamsa u tletin kumpanija li ngħatat iċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru minn Transport Malta, u b’hekk saret tagħmel parti mir-reġistru tal-avjazzjoni ta’ pajjiżna.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kumpanija mil-Latvja spjegat kif kienet qed tħares lejn alternattivi fejn tista tkabbar l-operat tagħha.

Aqra aktar

Il-Ġappun huwa l-akbar suq barra mill-UE għal Malta

Minkejja li hemm iktar minn 10,000 kilometru f’distanza bejn iż-żewġ pajjiżi, Malta esportat lejn il-Ġappun iktar minn kwalunkwe pajjiż ieħor barra mill-Unjoni Ewropea.

Ċifri tal-Eurostat għall-2018 juru li Malta esportat lejn il-Ġappun b’madwar €149. Dan ifisser li l-Ġappun kien l-iktar pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea li Malta esportat lejh. Wara l-Ġappun ġew Singapor, l-Istati Uniti u Hong Kong.Aqra aktar

Il-qattiel ta’ Kuciak kien eks suldat

Eks suldat li kien akkużat bil-qtil tal-ġurnalist investigattiv Slovakk Jan Kuciak ammetta l-qtil. Dan skont tliet aġenziji tal-aħbarijiet, fosthom aktuality.sk, fejn kien jaħdem l-istess Kuciak.

Kuciak u l-maħbuba tiegħu Martina Kusnirova nqatlu f’darhom b’arma tan-nar fi Frar tas-sena l-oħra.

Dan hekk kif hu kien fl-aħħar preparamenti sabiex ikun ippublikat rapport fuq l-allegat rabtiet bejn il-politiċi Slovakki, il-mafja Taljana u irregolaritajiet f’pagamenti sussidjarji tal-Unjoni Ewropea.

Aktuality.sk, li hija proprjeta tal-pubblikatur Ġermaniż Axel Springer, kwotat sors informat sew li qal li Miroslav Marcek, eks suldat professjonali, ammetta għal qtil doppju.

L-aġenziji RTVS u Dennik N ukoll irrappurtaw li Marcek ammetta, u kwotaw sorsi anonimi tal-pulizija.

Imorru kontra ordni tal-Kunsill Militari

Folol kbar ta’ nies baqgħu fit-toroq tal-kapitali Sudaniża Khartoum, u b’hekk injoraw curfew ddikjarat mill-Kunsill Militari ġdid tal-pajjiż.

Omar al-Bashir, li kienu ilu għal żmien twil fil-kariga ta’ President, tneħħa u ġie arrestat fil-jum tal-Ħamis wara xhur ta’ protesti fit-toroq.

Iżda d-dimostranti qed jgħidu li l-Kunsill Militari huwa parti mill-istess reġim.

Dawn il-protesti ġodda qajmu biża ta’ konfrontazzjoni vjolenti bejn id-dimostranti u l-armata.

Send this to a friend