partecipazzjoni | One News

Notifiki

Lejn żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika Maltija

Waqt laqgħa fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza, il-Ministru Helena Dalli, u  Lorna Vassallo, kandidata għall-Parlament Ewropew, iddiskutew il-ħtieġa ta’ miżuri sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament Malti. Dan fid-dawl tal-fatt li skont l-Interparliamentary Union, Malta ġiet fil-150 post minn iktar minn 190 pajjiż jew parlament indipendenti fid-dinja f’Ġunju 2018, bi 8 deputati eletti nisa biss minn parlament ta’ 67 fl-aħħar elezzjoni ġenerali, waqgħa ta’ 4 postijiet mill-2016.

Lorna Vassallo diġà kkontestat tliet elezzjonijiet ġenerali fuq it-tnax-il distrett u kienet proprju l-wegħda tal-PM Muscat li jintroduċi miżuri pożittivi favur in-nisa flimkien mal-programm LEAD li reġġgħuha lura għall-ħajja politika. Minkejja li qatt ma kienet fil-Parlament, l-esperjenza tagħha fil-politika u l-ħidma fuq id-distrett għallmuha ħafna.  In-nisa huma dejjem ġodda fil-politika u jridu jtellqu ma’ irġiel li ilhom fil-Parlament. Dawn għandhom ħafna aktar riżorsi, kuntatti u spazju fuq il-mezzi tax-xandir u jkun ilhom jaħdmu fuq id-distrett minn diversi elezzjonijiet qabel. Kieku nisa ġodda fil-politika jikkontestaw ma’ rġiel ġodda d-diskrepanza probabbilment ma tkunx teżisti. Dan iwassal ukoll biex 20% tas-siġġijiet biss ikunu disponibbli għal deputati ġodda fi kwalunkwe elezzjoni ġenerali.

Lorna Vassallo hija wkoll favur l-introduzzjoni ta’ sabbatical, għal nisa fil-politika i.e. li mara impjegata tibbenifika minn ħlas tal-paga sħiħa fuq ix-xogħol meta hi tapplika għal perjodu ta’ leave minħabba politika, bil-perjodu ta’ żmien li tista’ tibbenifika minnu jiddependi minn liema elezzjoni ser toħroġ għaliha. Lorna Vassallo tiġġustifika din il-konċessjoni tas-sabbatical a bażi tad-differenza bejn il-pagi bejn in-nisa u l-irġiel li hija statistikament ippruvata, il-fatt li 99%+ tan-nisa ma jgawdux l-appoġġ ta’ raġel tad-dar (househusband), kif ukoll il-fatt illi huma n-nisa li fil-fatt jispiċċaw jieħdu ħsieb lil uliedhom u d-dar minkejja l- ugwaljanza fuq il-karta. Fil-każ ta’ nisa li jaħdmu għal rashom, jew nisa tad-dar, il-ħlas għal sabbatical ikun jista’ jiġi kkalkulat fuq il-medja ta’ dħul fuq medda tal-aħħar snin riċenti jew b’referenza għall-aħħar impjieg li kellhom.

Lorna Vassallo wriet l-apprezzament tagħha wkoll lejn il-ħidma bla heda tas-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli li hija responsabbli minn din ir-riforma li qed tippromovi miżuri pożittivi għal aktar nisa fid-dinja politika. Is-Segretarju Parlamentari sostniet li bħalissa għaddejja ħidma importanti biex fil-ġimgħat li ġejjin jitressaq quddiem il-pubbliku dokument ta’ konsultazzjoni li jrid iwassal sabiex 50% tal-kandidati li jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali tal-2027 ikunu nisa. Il-Ministru Helena Dalli rringrazzjat lil Lorna Vassallo tal-parteċipazzjoni tagħha kemm fil-ħajja politika Maltija kif ukoll fil-ġurnali dawn l-aħħar għoxrin sena, għaliex hi wkoll isservi ta’ ispirazzjoni għal nisa oħra.

Aġġornat: Il-PM jixtieq jara aktar parteċipazzjoni miż-żgħażagħ u n-nisa

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jindirizza seduta parlamentari fejn iż-żgħażagħ iċċelebraw il-fatt li issa jistgħu jivvutaw hekk kif jagħlqu 16-il sena. Dan huwa avveniment li l-Prim Ministru sejjaħ bħala jum storiku meta l-kostituzzjoni ġiet emendata b’vot unanimu.

Huwa qal li dan jagħmilna kburin bħala pajjiż. Fakkar li disa’ snin ilu huwa kien kiteb artiklu jissuġġerixxi dan u beda d-dibattitu fejn illum jinsab kburi li wasalna sa hawn.

Aqra aktar

Parteċipazzjoni aktar wiesgħa għall-opri mużikali f’Għawdex

L-istaġun popolari tal-opri mużikali f’Għawdex hu fil-qrib u l-preparamenti miż-żewġ soċjetajiet li jorganizzaw dawn l-avvenimenti annwali għaddejjin fl-aqwa tagħhom.

Għal dan l-għan il-Ministeru għal Għawdex nieda għall-ewwel darba skema biex firxa wiesgħa ta’ nies tersaq aktar viċin lejn dawn l-avvenimenti ta’ kultura f’Għawdex, qalet il-Ministru Justyne Caruana waqt it-tnedija tal-‘Opera Scheme 2017’.

Aqra aktar

Il-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali tħabbar diversi anniversarji ta’ importanza nazzjonali għas-sena 2019

Imwaqqaf fl-2013, il-Kumitat ta’ Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali (FĊN) għal darb’oħra reġa’ ġie maħtur biex jieħu ħsieb l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet li jfakkru okkażjonijiet ta’ importanza nazzjonali, fosthom l-anniversarji tal-Ħelsien, tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, tas-Sette Giugno u t-tmiem tal-Gwerra Bierda.

Aqra aktar

Il-Fondazzjoni Re/MAX & Friends tagħti donazzjoni ta’ €50,000 lill-Fond tal-President u l-MCCF għall-Persuni Neqsin mid-Dawl

 

Il-ġgant fis-settur tal-proprjetà, RE/MAX Malta, reċentement tat donazzjoni ta’ €50,000 lill-Fond tal-President u lill-Community Chest Fund. L-ammont, li ngħata direttament lill-President Marie Louise Coleiro Preca matul il-festin tal-Milied tal-kumpanija fil-Westin Dragonara Resort, inkluda €40,000 speċifikament biex jgħin il-kampanja ta’ karità #HelpThemRead, li ġiet imnedija fl-aħħar kwart tas-sena 2018 biex tagħti appoġġ lil 60 tifel u tifla neqsin mid-dawl.

Aqra aktar

Mellieħa Youth jirbħu l-Premju Żagħżugħ tas-Sena tal-Moviment Kerygma

Il-Premju Żagħżugħ tas-Sena 2018 organizzat mill-Moviment Kerŷgma din is-sena intrebaħ minn Mellieha Youth. Ir-rebbieħ tal-premju, li huwa sponsorjat minn APS Bank, ġie mħabbar mill-President tal-Moviment Kerŷgma, is-Sinjura Bernice Micallef fl-1 ta’ Frar 2019.  L-għan tal-premju hu li jingħata ġieħ u għarfien lil żgħażagħ li bl-emgħil, bil-karattru, bl-attivita’ u bl-eżempju ikunu ta’ xhieda nisranija għal sħabhom iż-żgħażagħ.

Aqra aktar

L-NCPE tħeġġeġ iżjed nisa biex joħorġu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

 

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) tħeġġeġ iktar nisa biex joħorġu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f’Mejju 2019. S’issa madwar 30% tal-kandidati għall-Parlament Ewropew huma nisa. Għalkemm dan huwa titjib sinifikanti mill-aħħar elezzjoni ġenerali, fejn kien hemm biss 20% tal-kandidati li kienu nisa, Malta għadha ’l bogħod milli tilħaq bilanċ fil-ġeneru fil-listi tal-kandidati.

Aqra aktar

Filmat: Aktar minn 700 barrani bħalissa qed jitgħallem il-Malti

I Belong. Jiena posti hawn Malta. Din hija t-tema li biha, id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni qed tmexxi l-Programm ta’ Integrazzjoni biex aktar persuni barranin jintegraw fis-soċjetà Maltija.

Żjara li għamilna fid-Direttorat tatna togħma tajba tax-xogħol li sar f’xahrejn biss, b’mijiet ta’ barranin applikaw fi skema biex jitgħallmu l-Malti u l-mod kif jgħixu l-Maltin.

Gervais Cishahayo, uffiċjal fid-Direttorat spjegalna b’Malti tajjeb li l-programm ifassal Pjan Personali għall-Integrazzjoni.Aqra aktar

Statistika pożittiva dwar il-qgħad – 75% inqas mir-rata fl-2013

Ħidmet il-Gvern qed tħalli l-frott mixtieq fil-qasam tax-xogħol hekk kif rapport maħruġ mill-NSO jindika li sar tnaqqis drastiku ta’ aktar minn tliet kwarti miċ-ċifra ta’ qagħad fil-bidu tal-elfejn u tlettax. Il-gvern Laburista kien sab ċifri ta’ aktar minn ħamest elef persuna fuq ir-reġistru tal-qgħad, iżda sitt snin wara, dik iċ-ċifra niżlet għal elf u seba’ mija.

Aqra aktar

“Il-Partit Laburista l-uniku moviment li kapaċi jiggverna l-pajjiż” – il-PM

Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar kif illum huwa ċar li l-Partit Laburista u l-moviment imdawwar miegħu huwa l-uniku kapaċi biex jiggverna dan il-pajjiż.

Il-Prim Ministru qal dan f’attività politika f’Ħaż-Żabbar li matulha saħaq li din titfa’ iktar responsabbiltà fuq l-istess partit. Responsabbiltà li tidher fil-mod kif qed ikunu indirizzati għadd ta’ temi importanti li ddominaw l-aħbarijiet il-ġimgħa fosthom l-immigrazzjoni rregolari, id-demokrazija u r-rule of law.

Meta tkellem dwar dak li seħħ fl-aħħar jiem b’rabta mas-saga tas-Sea Watch, Muscat tkellem fid-dettall dwar dak li jwassal biex immigranti jħallu kollox biex permezz ta’ dgħajsa jittamaw li jsibu ħajja aħjar.Aqra aktar

Nas Daily jagħlaq il-vjaġġ tiegħu f’pajjiżna

“That’s one minute see you tomorrow”

Din il-frażi hija popolari ma’ ħafna li kienu jsegwu l-filmat ta’ minuta li ta’ kuljum kien itella’ fuq Facebook Nusseir Yassin minn madwar id-dinja.  Madankollu, wara elf filmat u elf ġurnata l-vjaġġ ta’ Nas Daily wasal fi tmiemu. Il-vjaġġ tiegħu intemm f’pajjiżna fejn f’Dar il-Mediterran iltaqa’ ma’ bosta Maltin u persuni li ġew apposta minn madwar id-dinja sabiex jiċċelebraw miegħu tmiem dan il-vjaġġ.

Aqra aktar

Send this to a friend