partecipazzjoni | One News

Notifiki

Lejn żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika Maltija

Waqt laqgħa fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza, il-Ministru Helena Dalli, u  Lorna Vassallo, kandidata għall-Parlament Ewropew, iddiskutew il-ħtieġa ta’ miżuri sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament Malti. Dan fid-dawl tal-fatt li skont l-Interparliamentary Union, Malta ġiet fil-150 post minn iktar minn 190 pajjiż jew parlament indipendenti fid-dinja f’Ġunju 2018, bi 8 deputati eletti nisa biss minn parlament ta’ 67 fl-aħħar elezzjoni ġenerali, waqgħa ta’ 4 postijiet mill-2016.

Lorna Vassallo diġà kkontestat tliet elezzjonijiet ġenerali fuq it-tnax-il distrett u kienet proprju l-wegħda tal-PM Muscat li jintroduċi miżuri pożittivi favur in-nisa flimkien mal-programm LEAD li reġġgħuha lura għall-ħajja politika. Minkejja li qatt ma kienet fil-Parlament, l-esperjenza tagħha fil-politika u l-ħidma fuq id-distrett għallmuha ħafna.  In-nisa huma dejjem ġodda fil-politika u jridu jtellqu ma’ irġiel li ilhom fil-Parlament. Dawn għandhom ħafna aktar riżorsi, kuntatti u spazju fuq il-mezzi tax-xandir u jkun ilhom jaħdmu fuq id-distrett minn diversi elezzjonijiet qabel. Kieku nisa ġodda fil-politika jikkontestaw ma’ rġiel ġodda d-diskrepanza probabbilment ma tkunx teżisti. Dan iwassal ukoll biex 20% tas-siġġijiet biss ikunu disponibbli għal deputati ġodda fi kwalunkwe elezzjoni ġenerali.

Lorna Vassallo hija wkoll favur l-introduzzjoni ta’ sabbatical, għal nisa fil-politika i.e. li mara impjegata tibbenifika minn ħlas tal-paga sħiħa fuq ix-xogħol meta hi tapplika għal perjodu ta’ leave minħabba politika, bil-perjodu ta’ żmien li tista’ tibbenifika minnu jiddependi minn liema elezzjoni ser toħroġ għaliha. Lorna Vassallo tiġġustifika din il-konċessjoni tas-sabbatical a bażi tad-differenza bejn il-pagi bejn in-nisa u l-irġiel li hija statistikament ippruvata, il-fatt li 99%+ tan-nisa ma jgawdux l-appoġġ ta’ raġel tad-dar (househusband), kif ukoll il-fatt illi huma n-nisa li fil-fatt jispiċċaw jieħdu ħsieb lil uliedhom u d-dar minkejja l- ugwaljanza fuq il-karta. Fil-każ ta’ nisa li jaħdmu għal rashom, jew nisa tad-dar, il-ħlas għal sabbatical ikun jista’ jiġi kkalkulat fuq il-medja ta’ dħul fuq medda tal-aħħar snin riċenti jew b’referenza għall-aħħar impjieg li kellhom.

Lorna Vassallo wriet l-apprezzament tagħha wkoll lejn il-ħidma bla heda tas-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli li hija responsabbli minn din ir-riforma li qed tippromovi miżuri pożittivi għal aktar nisa fid-dinja politika. Is-Segretarju Parlamentari sostniet li bħalissa għaddejja ħidma importanti biex fil-ġimgħat li ġejjin jitressaq quddiem il-pubbliku dokument ta’ konsultazzjoni li jrid iwassal sabiex 50% tal-kandidati li jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali tal-2027 ikunu nisa. Il-Ministru Helena Dalli rringrazzjat lil Lorna Vassallo tal-parteċipazzjoni tagħha kemm fil-ħajja politika Maltija kif ukoll fil-ġurnali dawn l-aħħar għoxrin sena, għaliex hi wkoll isservi ta’ ispirazzjoni għal nisa oħra.

Aġġornat: Il-PM jixtieq jara aktar parteċipazzjoni miż-żgħażagħ u n-nisa

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jindirizza seduta parlamentari fejn iż-żgħażagħ iċċelebraw il-fatt li issa jistgħu jivvutaw hekk kif jagħlqu 16-il sena. Dan huwa avveniment li l-Prim Ministru sejjaħ bħala jum storiku meta l-kostituzzjoni ġiet emendata b’vot unanimu.

Huwa qal li dan jagħmilna kburin bħala pajjiż. Fakkar li disa’ snin ilu huwa kien kiteb artiklu jissuġġerixxi dan u beda d-dibattitu fejn illum jinsab kburi li wasalna sa hawn.

Aqra aktar

Parteċipazzjoni aktar wiesgħa għall-opri mużikali f’Għawdex

L-istaġun popolari tal-opri mużikali f’Għawdex hu fil-qrib u l-preparamenti miż-żewġ soċjetajiet li jorganizzaw dawn l-avvenimenti annwali għaddejjin fl-aqwa tagħhom.

Għal dan l-għan il-Ministeru għal Għawdex nieda għall-ewwel darba skema biex firxa wiesgħa ta’ nies tersaq aktar viċin lejn dawn l-avvenimenti ta’ kultura f’Għawdex, qalet il-Ministru Justyne Caruana waqt it-tnedija tal-‘Opera Scheme 2017’.

Aqra aktar

Marie-Louise Coleiro Preca maħtura President ta’ netwerk Ewropea li taħdem favur id-drittijiet tat-tfal

Marie-Louise Coleiro Preca, il-President Emeritu, u chairperson tal-Fondazzjoni ta’ Malta għall-Ġid tas-Soċjeta’, ġiet maħtura fit-tmexxija ta’ l-organizzazzjoni Eurochild, netwerk Ewropea prestiġġjuża li taħdem favur id-drittijiet tat-tfal, b’aktar minn 170 membru minn 34-il pajjiż differenti.

Illum, l-Assemblea Ġenerali tal-Eurochild eleġġiet lil Coleiro Preca bħala l-President tal-Eurochild fid-dawl tal-fatt li minn dejjem kienet instrumentali biex tagħti vuċi lit-tfal, u anke għad-dedikazzjoni tagħha lejn il-wellbeing tas-soċjeta’ u ta’ dawk l-aktar vulnerabbli.

Aqra aktar

‘L-Oppożizzjoni rriġettat l-argumenti kollha li għamlet kontra Malta’ – il-PM

Ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għad-dikjarazzjoni ta’ membru parlamentari ewropew sabiex jiġi skattat Artiklu 7 fil-konfront ta’ Malta, hija minnha nnifisha ammissjoni ta’ riġettazzjoni ta’ dak kollu li ntqal fil-konfront ta’ Malta għal diversi snin minn esponenti Nazzjonalisti.

Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt stqarrija Ministerjali fil-Parlament iktar kmieni llum waqt diskussjoni dwar ir-rapport Greco.

Aqra aktar

Iż-Żgħażagħ Maltin għadhom jattendu għall-quddies?

Illum, il-knisja, permezz taċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, tat bidu għall-aktar ġimgħa importanti tagħha, dik tal-passjoni ta’ Kristu.

Iżda ħafna ma jafux li llum, il-knisja kollha, f’Malta inkluż, tiġi ċċelebrata Jum iż-Żgħażagħ.

One.com.mt tkellem ma’ diversi kappillani madwar Malta u Għawdex li qalu li għalkemm qed jaraw nuqqas ta’ parteċipazzjoni miż-żgħażagħ f’attivitajiet reliġjużi bħal tal-lum, xorta waħda baqa’ uħud li għadhom jinteressaw ruħhom f’affarijiet simili, bil-knejjes xorta waħda jkollhom ammont sabiħ ta’ żgħażagħ.

Waqt indirizz lill-eluf ta’ żgħażagħ fi Pjazza San Pietru l-Vatikan, il-Papa Franġisku qalilhom sabiex ma jibżgħux u ma jistħux jgħidu li Ġesu qiegħed prezenti f’ħajjithom.

Konferenza li tittratta l-konsum tax-xorb u d-droga waqt is-sewqan

Dalgħodu f’konferenza mtella’ mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni f’Malta, bil parteċipazzjoni tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni ġiet diskussa l-importanza tas-sigurtà fit-toroq kif ukoll il-miżuri li qed jittieħdu biex jitnaqqsu l-inċidenti fit-toroq.

L-assoċjazzjoni ilha għal dawn l-aħħar snin f’kooperazzjoni mal-Gvern u l-awtoritajiet ikkonċernati biex titfassal politika li żżid is-sigurtà fit-toroq anke permezz ta’ iżjed għarfien dwar il-konsum tal-alkoħol u s-sewqan, mhux biss matul iż-żminijiet ta’ festi, imma matul is-sena kollha.

Fl-indirizz li għamlet l-Imħallef Consuela Scerri Herrera semmiet kif l-att numru sitta dwar il-breathalyser li daħħal fl-1998, għandu żewġ għanijiet, dak li jipprevjeni milli wieħed isuq taħt l-effett tal-alkoħol u li jaqra l-ammont ta’ alkoħol li wieħed ikun ikonsma. Tat ukoll rendikont tal-użu tal-breathalyser matul dawn l-aħħar erba’ snin. Fejn fl-2015 ittieħdu 146 test li minnhom irriżultaw 106 persuna pożittiva, fl-2016 sar 241 test li minnhom irriżulta 188 persuna pozittiva, fl-2017 sar 155 test li minnhom irriżulta 109 persuna pożittiva u fl-2018 sar 165 test li minnhom kien hemm 108 persuna pożittiva.

Adrian Galea, id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni qal li huwa kunfidenti bil-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati, u anke dwar it-tħaddim tal-politika f’dan il-qasam.

Il-Ministru għat-Trasport, Ian Borg qal li l-politiku jrid jieħu deċiżjonijiet anke jekk mhux daqstant popolari, bħall l-introduzzjoni tas-sistema tal-punti. Filwaqt li semma l-mod li bih qed jiġu ddisinjati t-toroq, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-inċidenti tat-traffiku. Minkejja dan xorta waħda huwa sta għas-sewwieq li jkun responsabbli waqt is-sewqan.

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jassigura saħħet dawk li jużaw it-toroq, semma b’mod partikulari t-tnaqqis tal-livell tal-alkoħol li wieħed jista’ jikkonsma meta se jkun se jsuq. Semma wkoll it-tolleranza zero ghall-sewwieqa li jsuqu vetturi għat-trasport pubbliku fosthom sewwieqa tal-vannijiet, taxis u xarabanks.

‘Bidla bżonnjuża għal iktar ugwaljanza’ – JM

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, reġa’ enfasizza l-bżonn ta’ iktar ugwaljanza u kif irid ikun il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista li jwassal għal dan.

“Sa ftit tal-ġimgħat ilu, jien sostnejt li f’pajjiżna għad mhawnx ugwaljanza u fadlilna x’naħdmu, fadlilna x’inqattgħu bi snienna biex kulħadd ikollu l-istess ċans imbagħad minn hemmhekk kulħadd jagħmel skont l-abbiltajiet tiegħu u tagħha,” spjega l-Prim Ministru li tkellem dwar għadd ta’ sfidi fis-settur.

Aqra aktar

Programm Uniku ta’ Marċi Funebri minn Maestro Salvatore Bonaffini ġewwa Ħal Qormi

L-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri ta’ Hal Qormi sa mit-twaqqif tagħha dejjem ipparteċipat bis-sħiħ fl-attivitajiet li jittellgħu f’beltna, f’dan iż-żmien għażiż. Xhieda ta’ dan huwa li anki fiż-żmien ikraħ tal-gwerra il-banda kienet ittella’ programm mużikali nhar Ħadd il-Palm

Għall- okkażjoni tal-125 sena mit-twaqqif tal-banda, kif ukoll sabiex tfakkar l-ewwel ċentinarju minn meta  ittella’ għall-ewwel darba l-programm ta’ Ħadd il-Palm, l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, qed tistieden lil Mro Salvatore Bonaffini, sabiex imexxi dan il-programm ta’ marċi funebri nhar il-Hadd 14 t’April fis-7:00 ta’ fil-għaxija, quddiem is-sede’ tagħha (kulħadd mistieden jattendi).

Mro Salvatore Bonaffini twieled Sqallija, fl-Italja. Studja l-mużika  fil-Konservatorju “Vincenzo Bellini” ta’ Palermo, taħt id-direzzjoni ta’ Maestro Piero Cecere. Aktar tard huwa wkoll beda l-karriera vokali (tenur)  taħt id-direzzjoni ta’ Maestro E Mairoca. Bonaffini ha sehem f’bosta xogħolijiet mużikali kemm fl-Italja kif ukoll madwar id-dinja (Il-Libanu, Ġappun u l-Istati Uniti tal-Amerika)

Mro. Bonaffini, huwa d-direttur mużikali ta’ żewġ gruppi bandistiċi Sqallin kif ukoll membru tal-kor tat-Teatru Massimo Bellini ta’ Catania kif ukoll tal-kor tat- Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ta’ Firenze. Bħal surmast direttur tal- Associazione Culturale Sicilia in Musica ta’  Caltanissetta, huwa jieħu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ta’ Trapani. Kif wieħed jistenna, il-parteċipazzjoni fil-purċissjoni ta’ Trapani tirrikjedi l-kompożizzjoni ta’ marċi funebri ta’kwalita’.

Mro. Bonaffini mhux biss huwa kompożitur prolifiku, iżda wkoll rebbieħ ta’ diversi konkorsi mużikali. Ta’  min isemmi  li, fis-sena 2010 bil-marċ funebri  “Pianto” huwa rebaħ  id-9 edizzjoni tal-konkors għal-marċi funebri ġodda organizzat fil-belt ta’ Mottola.

Taf min hu Victor Pasmore?

Maħsub biex iservi bħala sors ta’ ispirazzjoni fix-xena tal-arti lokali, il-mużew il-ġdid tal-arti ta’ Heritage Malta, MUŻA, qed jistieden lill-pubbliku għall-ewwel laqgħa ma’ l-Arti Moderna u Kontemporanja permezz ta’ taħdita li se ssir nhar il-Ħamis, 4 t’April, dwar il-ħajja tal-artist Victor Pasmore hawn Malta.

Aqra aktar

Jingħata bidu għall-ogħla unur tat-trott lokali

Wieħed mill-aqwa programmi tal-istaġun tat-tiġrijiet kien dak li sar il-Ħadd waranofsinhar hekk kif ingħata bidu għall-ogħla unur li jitqassam fit-trott lokali l-BOV Tazza l-Kbira. Riservat għall-klassi Premier u wħud tal-Klassi Gold saru sitt heats li minnhom 24 għaddew għas-semi finali.Aqra aktar

Jingħata bidu għall-Kampjonat Kraft

Hekk kif nhar it-Tlieta li għaddew ingħata bidu għall-Kampjonat Krafft għall-Klassi Silver b’ħames heats fuq distanza ta’ 2140m, il-Ħadd wara nofsinhar saru ħames heats oħra sabiex saru magħrufa l-40 żiemel li kkwalifikaw għall-kwarti tal-finali li ser isiru l-Ħadd 7 t’April. It-tiġrijiet għal darb’oħra kienu kompetittivi ferm u spikkat il-kwalita taż-żwiemel b’medji li s-soltu narawhom jiġu rreġistrati fi klassijiet ogħla. L-għaxar heats tal-kampjonat Krafft intrebħu minn Ami Toon’s, Emotion Boshoeve, Laddy Laday, Vic For Ever, Wellington, Leap Day Credit u Hallas Judex fejn dawn kollha kienu qed jirreġistraw it-tieni rebħa staġonali kif ukoll Neptunus Face u Capac Boko li ħadu l-ewwel rebħa tas-sena u d-debba Violette du Mas li ħarġet rebbieħa għall-ewwel darba f’Malta.Aqra aktar

Pjan biex tinfetaħ ‘Dar Simon Schembri’- Tittella’ l-open day tal-Korpi Dixxiplinati

Il-Fondazzjoni Simon Schembri – BLUE LIGHT mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha. Dan biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati u paramediċi li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijietom.

F’attività l-Ħadd filgħodu organizzata mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Safi li rat il-parteċipazzjoni tal-forzi dixxiplinati f’pajjiżna, il-fundatur tal-Fondazzjoni s-Surġent Simon Schembri qal li fost l-għajnuna li toffri ‘Dar Simon Schembri’ hemm dik psikoloġika u professjonali.

“Biex aħna nkunu nistgħu nilqgħu lil minn jiġi ferut jew iweġġa’ fuq il-post tax-xogħol biex ngħinu kemm lilhu u anke l-familjari tiegħu u nilqgħuhom ġewwa d-dar tagħna.”

Sa mit-twaqqif tagħha, il-Fondazzjoni kellha l-għan li tikkampanja għal skema ta’ assigurazzjoni għall-membri tal-forzi tal-ordni. Is-Surġent Schembri nnota li din twettqet mill-Gvern tal-ġurnata u l-pass li jmiss hu li l-fondazzjoni toffri għajnuna permezz ta’ professjonisti fosthom psiko-soċjali.

“Dan se jkun post fejn dak li jkunu jiġi b’xejn u aħna nagħtuhom dak kollhu li jkollhom bżonn u nigwidawhom fejn ikollhom bżonn” qal Schembri.

Intant, l-attivita’ tal-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi rat il-parteċipazzjoni ta’ 10 entitajiet anke jekk il-fondazzjoni Blue Light tinkorpora fiha 5 entitajiet.

Is-Sindku ta’ Ħal Safi Johan Mula qal li ġew mistiedna entitajiet oħra għax huma wkoll jagħtu sehemhom għall-ġid tas-soċjetà.

“Entitajiet oħra li jaħdmu f’dan ix-xogħol li jagħmlu l-entitajiet affiljati mal-‘Blue Light’, fosthom id-Dwana, l-‘Cleansing Directorate’ u rajna fil-maltempata li kellek entitajiet oħra bħal LESA li huma kollha ‘Law Enforcements.”

Min attenda seta jara x-xogħol li jagħmlu dawn l-entitajiet, b’diversi ‘stands’ informattivi. Iżda mhux biss spjega s-Sur Mula.

“Kellna 3 wirjiet mit-taqsimiet tal-klieb, tad-dwana, tal-pulizija u tal-ħabs. Kellna ż-żwiemel tal-pulizija fejn it-tfal setgħu jirkbu fuq iż-żwiemel tal-Pulizija. Kellna l-Protezzjoni Ċivili li taw demostrazzjonijiet fuq tifi tan-nar. Kellna wkoll ambulanzi li taw demostrazzjoniijiet fuq x’wieħed għandu jagħmel jekk jifga.”

L-attivita’ rat ukoll wirja statika tal-karozzi tal-Pulizija u diversi attivitajiet tat-tfal.

https://www.youtube.com/watch?v=EtCis-q4Mt4

Malta: Il-livell li jmiss – bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin mal-familja

Ix-xogħol huwa importanti biex wieħed itejjeb il-qagħda ekonomika tiegħu iżda daqstant ieħor huwa importanti il-ħin li wieħed iqatta’mal-familja. Il-Membru Parlamentari Miriam Dalli qalet dan waqt li indirizzat attività politika f’San Ġwann. Dr Dalli spjegat kif matul dawn l-aħħar snin kienet imbuttat ‘il quddiem il-kunċett ta’ leave li jinqasam bejn il-ġenituri wara t-twelid ta’ tarbija skont il-htiġijiet tal-familja biex iż-żewġ ġenituri ikollhom ċans igawdu lit-tarbija.Aqra aktar

Send this to a friend