partecipazzjoni | One News

Notifiki

Lejn żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika Maltija

Waqt laqgħa fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza, il-Ministru Helena Dalli, u  Lorna Vassallo, kandidata għall-Parlament Ewropew, iddiskutew il-ħtieġa ta’ miżuri sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament Malti. Dan fid-dawl tal-fatt li skont l-Interparliamentary Union, Malta ġiet fil-150 post minn iktar minn 190 pajjiż jew parlament indipendenti fid-dinja f’Ġunju 2018, bi 8 deputati eletti nisa biss minn parlament ta’ 67 fl-aħħar elezzjoni ġenerali, waqgħa ta’ 4 postijiet mill-2016.

Lorna Vassallo diġà kkontestat tliet elezzjonijiet ġenerali fuq it-tnax-il distrett u kienet proprju l-wegħda tal-PM Muscat li jintroduċi miżuri pożittivi favur in-nisa flimkien mal-programm LEAD li reġġgħuha lura għall-ħajja politika. Minkejja li qatt ma kienet fil-Parlament, l-esperjenza tagħha fil-politika u l-ħidma fuq id-distrett għallmuha ħafna.  In-nisa huma dejjem ġodda fil-politika u jridu jtellqu ma’ irġiel li ilhom fil-Parlament. Dawn għandhom ħafna aktar riżorsi, kuntatti u spazju fuq il-mezzi tax-xandir u jkun ilhom jaħdmu fuq id-distrett minn diversi elezzjonijiet qabel. Kieku nisa ġodda fil-politika jikkontestaw ma’ rġiel ġodda d-diskrepanza probabbilment ma tkunx teżisti. Dan iwassal ukoll biex 20% tas-siġġijiet biss ikunu disponibbli għal deputati ġodda fi kwalunkwe elezzjoni ġenerali.

Lorna Vassallo hija wkoll favur l-introduzzjoni ta’ sabbatical, għal nisa fil-politika i.e. li mara impjegata tibbenifika minn ħlas tal-paga sħiħa fuq ix-xogħol meta hi tapplika għal perjodu ta’ leave minħabba politika, bil-perjodu ta’ żmien li tista’ tibbenifika minnu jiddependi minn liema elezzjoni ser toħroġ għaliha. Lorna Vassallo tiġġustifika din il-konċessjoni tas-sabbatical a bażi tad-differenza bejn il-pagi bejn in-nisa u l-irġiel li hija statistikament ippruvata, il-fatt li 99%+ tan-nisa ma jgawdux l-appoġġ ta’ raġel tad-dar (househusband), kif ukoll il-fatt illi huma n-nisa li fil-fatt jispiċċaw jieħdu ħsieb lil uliedhom u d-dar minkejja l- ugwaljanza fuq il-karta. Fil-każ ta’ nisa li jaħdmu għal rashom, jew nisa tad-dar, il-ħlas għal sabbatical ikun jista’ jiġi kkalkulat fuq il-medja ta’ dħul fuq medda tal-aħħar snin riċenti jew b’referenza għall-aħħar impjieg li kellhom.

Lorna Vassallo wriet l-apprezzament tagħha wkoll lejn il-ħidma bla heda tas-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli li hija responsabbli minn din ir-riforma li qed tippromovi miżuri pożittivi għal aktar nisa fid-dinja politika. Is-Segretarju Parlamentari sostniet li bħalissa għaddejja ħidma importanti biex fil-ġimgħat li ġejjin jitressaq quddiem il-pubbliku dokument ta’ konsultazzjoni li jrid iwassal sabiex 50% tal-kandidati li jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali tal-2027 ikunu nisa. Il-Ministru Helena Dalli rringrazzjat lil Lorna Vassallo tal-parteċipazzjoni tagħha kemm fil-ħajja politika Maltija kif ukoll fil-ġurnali dawn l-aħħar għoxrin sena, għaliex hi wkoll isservi ta’ ispirazzjoni għal nisa oħra.

Aġġornat: Il-PM jixtieq jara aktar parteċipazzjoni miż-żgħażagħ u n-nisa

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jindirizza seduta parlamentari fejn iż-żgħażagħ iċċelebraw il-fatt li issa jistgħu jivvutaw hekk kif jagħlqu 16-il sena. Dan huwa avveniment li l-Prim Ministru sejjaħ bħala jum storiku meta l-kostituzzjoni ġiet emendata b’vot unanimu.

Huwa qal li dan jagħmilna kburin bħala pajjiż. Fakkar li disa’ snin ilu huwa kien kiteb artiklu jissuġġerixxi dan u beda d-dibattitu fejn illum jinsab kburi li wasalna sa hawn.

Aqra aktar

Parteċipazzjoni aktar wiesgħa għall-opri mużikali f’Għawdex

L-istaġun popolari tal-opri mużikali f’Għawdex hu fil-qrib u l-preparamenti miż-żewġ soċjetajiet li jorganizzaw dawn l-avvenimenti annwali għaddejjin fl-aqwa tagħhom.

Għal dan l-għan il-Ministeru għal Għawdex nieda għall-ewwel darba skema biex firxa wiesgħa ta’ nies tersaq aktar viċin lejn dawn l-avvenimenti ta’ kultura f’Għawdex, qalet il-Ministru Justyne Caruana waqt it-tnedija tal-‘Opera Scheme 2017’.

Aqra aktar

Il-grupp ta’ Delia kontra li l-President imexxi r-riforma kostituzzjonali

Il-grupp ta’ Manuel Delia ħareġ kontra li jkun il-President tar-Repubblika li jmexxi r-riformi kostituzzjonali. Kien fl-aħħar jiem li l-President George Vella ħabbar li l-pubbliku inġenerali, l-għaqdiet kostitwiti, NGOs, u individwi jistgħu jibdew jibagħtu l-ideat tagħhom dwar x’bidliet jixtiequ jaraw iseħħu fil-Kostituzzjoni fir-riforma li qiegħda tiġi kkunsidrata. Aqra aktar

LIVE: Titnieda sejħa oħra għall-programm LEAD

Il-Partit Laburista ħabbar sejħa ġdida għall-programm LEAD. Programm maħsub biex iżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika, li issa se jkun qed jidħol fit-tielet sena tiegħu.

Waqt xandira fuq facebook page tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, immarka s-suċċess ta’ dan il-programm u ħeġġeġ iktar persuni jingħaqdu fi ħdanu.Aqra aktar

Jiltaqgħu l-imsieħba soċjali bi tħejjija għall-baġit li jmiss

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis fisser kif djalogu soċjali b’saħħtu huwa s-sinsla tal-paċi industrijali li tirrenja f’pajjiżna u l-progress ekonomiku u soċjali li ksibna fl-aħħar snin.

Progress bi skop biex it-tkabbir ekonomiku bla preċedent jissarraf f’saħħa aħjar għal kulħadd, edukazzjoni tajba għall-istudenti tagħna u titjib fil-ħarsien soċjali biex ħadd ma jaqa’ lura.Aqra aktar

Titnieda t-tieni edizzjoni tal-programm Artivisti

Tnieda l-programm Artivisti għas-sena 2019. Programm li huwa mmexxi mill-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Malti għall-Arti.

Din hija t-tieni edizzjoni ta’ dal-programm, u bbażat mill-esperjenza li nkisbet, inqasam fi tnejn: wieħed għal bejn l-14 u 17-il sena u ieħor għal bejn it-18 u l-24 sena.

Permezz tal-programm Artivisti, iż-żgħażagħ li jipparteċipaw fih jitħarrġu iktar fil-ħiliet artistiċi u kif ukoll fl-iżvilupp tagħom u anke l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà.

Apparti mentoring dirett u anke kuntatt ma’ artisti, iż-żgħażagħ jingħataw ukoll għotja sabiex ikunu soatnuti fil-kapaċitajiet tagħhom.

‘Elusive 2’ bl-akbar ammont ta’ premijiet fit-tellieqa Messina – Sirakuża – Malta

L-eqdem tellieqa fil-kalendarju tat-tlielaq tar-Royal Malta Yacht Club, it-tellieqa Malta-Sirakuża, iċċelebrat id-59 edizzjoni f’Lulju. It-tellieqa, organizzata mir-Royal Malta Yacht Club u l-Lega Navale Italiana (Sezione di Siracusa) hija popolari ħafna, u ġibdet l-attenzjoni ta’ ħafna ekwipaġġi Taljani, li jibqgħu jirritornaw sena wara sena.Aqra aktar

Proposti standards regolatorji ġodda għal tfal f’ħarsien alternattiv

Is-servizz li jingħataw fid-djar ta’ tfal jew f’entitajiet li joffru servizzi lil tfal li ma jibqgħux jgħixu mal-ġenituri tagħhom huma essenzjali għall-ħarsien tat-tfal.

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali fasslet għadd ta’ standards regolatorji ġodda għal dawn is-servizzi bil-għan jiġi żgurat li t-tfal li jgħixu f’ħarsien alternattiv jingħataw l-aħjar ħarsien possibbli.

F’konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għad-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal l-istandards li tnedew għall-konsultazzjoni pubblika se jirregolaw s-servizzi offruti kemm f’residenzi alternattivi bħal djar ta’ tfal u kemm dawk li jingħataw minn xi uffiċċju bħal dak tal-Appoġġ.

L-istandards soċjali regolatorji għal servizzi residenzjali jagħmlu enfasi fuq id-dritt għall-parteċipazzjoni, il-kwalità u l-ippjanar tal-ħarsien, relazzjonijiet pożittivi, it-tgawdija, l-edukazzjoni u l-kisbiet tat-tfal. Ħafna minnhom japplikaw ukoll għas-servizz bbażati fl-uffiċċju.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtoritá Matthew Vella qal li r-regolament l-ġodda jinkludu l-introduzzjoni ta’ pjan għall-kura tat-tfal sabiex ikun hemm gwida ċara li tipprovdi iktar stabbiltà għall-ġejjieni tat-tfal

“L-aspett ta’ care plan. Mela li inti meta tifel jidħol f-alternative care isir pjan ċar. Pjan li llum il-ġurnata l-aktar ħaġa importanti ser tkun il-permanenza. Li inti qed tagħti stabbiltá ta’ dak it-tifel ffejn qed jgħix. Dak it-tifel meta ser isiru r-reviews tiegħu. X’interventi minn professjonisti difserenti jridu jsirusabiex b’dan il-mod.”

Intqal ukoll kif dawn l-istandards jitolbu li l-professjonisti jgħaddu minn proċess rigoruż ta’ skrutinju sabiex b’hekk ikun assigurat l-aqwa servizz għat-tfal.

Dawn l-istandards huma bbażati fuq prinċipji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda għad-Drittijiet tat-Tfal.

Il-Ministru Michael Falzon qal li l-ġimgħa d-dieħla ser tidħol fis-seħħ il-liġi li se ssaħħaħ l-istandards u d-deċiżjonijiet marbuta mat-tfal taħt ħarsien soċjali.

“Hemmhekk hemm ħafna titjib. Hemm rikonoxximent tar-role tal-foster carers. Qed inħarsu lejn addozzjonijiet iktar faċli.  Qed ninsistu li l-minuri kemm jista’ jkun sakemm jifhem biżżejjed għandu jiġi kkonsultat. Għandna deċiżjonijiet li ġew appellabbli li qabel ma kellniex.”

Il-konsultazzjoni pubblika se tagħlaq f’nofs Awwissu u mistennija jidħlu fis-seħħ f’nofs Settembru/

Jitwettqu kważi 70% tal-miżuri fil-Ministeru għall-Familja

Kważi sebgħin fil-mija tal-proposti fil-Manifest Elettorali li jikkonċernaw il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali twettqu f’dawn is-sentejn tal-leġislatura.

Mill-proposti fi ħdan dan il-Ministeru flimkien ma’ dawk tas-Segretarjat tal-Akkomodizzjoni Soċjali u dak tal-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva huma tlieta u għoxrin minn disgħa u sebgħin miżura li twettqu kompletament, fejn numru ieħor ta’ miżuri wasslu fl-aħħar tal-proċess biex jitwettqu.

Dan tħabbar f’konferenza tal-aħbarijiet it-Tnejn filgħodu fejn ingħata rendikont dettaljat tal-progress ferm pożittiv li sar u qed isir f’dan il-qasam li jingħata terz tan-nefqa tal-Gvern.

Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal spjega kif f’sentejn sħaħ twettqu tnax–il miżura importanti, fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet, partikolarment tas-servizz u lil dawk b’mard terminali.Aqra aktar

MICAS tiftaħ is-sajf b’ċelebrazzjoni ta’ artisti kontemporanji u x-xogħol tagħhom

Fil-lejl tal-21 ta’ Ġunju, Pjazza Kastilja se tinxtegħel bi projezzjonijiet viżwali fuq il-faċċata tal-Kavallier ta’ San Ġakbu f’ ċelebrazzjoni tax-xogħol ta’ artisti moderni u kontemporanji Maltin li kienu influenti fil-qasam. Din hija waħda mill-attivitajiet li se jagħtu bidu għall-MICAS Summer Celebration li tnediet mill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici.

Aqra aktar

‘Lejn MFA b’viżjoni ċara għal 8 snin sodi’ – Bjorn Vassallo

F’konferenza stampa li saret dalgħodu fil-Matthew Micallef St. John Athletic Stadium fil-Marsa, id-direttur tal-FIFA Bjorn Vassallo nieda l-kampanja tiegħu għal elezzjoni ta’ president tal-MFA li ser isir fl-20 ta’ Lulju.  ‘Forward Together’ hu l-isem tal-kampanja lejn din l-elezzjoni fejn Vassallo ta’ idea ċara ta’ fejn jixtieq jwassal il-futbol Malti kemm-il darba jiġi elett.Aqra aktar

Send this to a friend