Malta tħarreġ uffiċjali pubbliċi tal-pajjiżi tal-Commonwealth fl-Oċeanografija u t-Tkabbir tal-Ekonomija Blu – One News

Malta tħarreġ uffiċjali pubbliċi tal-pajjiżi tal-Commonwealth fl-Oċeanografija u t-Tkabbir tal-Ekonomija Blu

Malta nediet seminar ta’ taħriġ ta’ sebat ijiem fl-Oċeanografija u t-tkabbir Tal-Ekonomija Blu immirat biex iħarreġ uffiċjali pubbliċi mill-Afrika, ir-reġjun tal-Karibew; ir-reġjun tal-Paċifiku kif ukoll l-Asja t’Isfel. Ħafna minn dawn il-pajjiżi huma stati sħab żgħar tal-Commonwealth, flimkien ma’ Malta. L-uffiċjali se jkunu mħarrġa fl-esplorazzjoni tad-dejta oċeanografika, l-elaborazzjoni u l-ħolqien tal-prodott għall-iżvilupp sostenibbli tal-baħar. Il-prattikanti u l-esperti relatati mal-oċeani huma ġejjin minn Tonga, is-Sri Lanka, is-Somalja, is-Seychelles, in-Namibja, il-Mawrizju, Tonga, l-Etjopja, Ġibuti, il-Barbados u l-Unjoni Afrikana li qed jiġu mħarrġa, bħala parti minn din l-inizjattiva.

Is-suġġett tat-tendenzi ekonomiċi marittimi u marittimi globali se jiġi diskuss ukoll, fil-kuntest tal-ekonomija futura tal-oċeani, u r-rwol strateġiku tal-istati fir-reġjuni ġeopolitiċi tagħhom. Dan il-kors se jindirizza wkoll metodi kurrenti u futuri għall-iskambji tad-dejta stabbiliti mill-interfaces umani mal-magni bħall-intelliġenza artifiċjali (AI).

Intitolat “Malta International Winter Course: Oċeanografija“, huwa nfetaħ uffiċjalment mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela u għandu l-għan li jimmira lejn stati u gżejjer żgħar, komunitajiet vulnerabbli u żoni kostali li jinsabu madwar il-Commonwealth u l-Afrika. Dan jifforma parti mill-impenn ta’ Malta lejn stati u gżejjer żgħar u huwa inkwadrat fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, speċifikament SDG14 (Life Under Water) u SDG 17 (Sħubija għall-Għanijiet).

Fil-kummenti tiegħu, il-Ministru Carmelo Abela ddikjara li Malta għandha tradizzjoni b’saħħitha fl-isfera marittima. Huwa enfasizza li Malta hija impenjata li ttejjeb il-ħiliet u ta’ uffiċjali pubbliċi fuq livell internazzjonali, li ħafna drabi jkunu fuq quddiem biex jissodisfaw il-miri internazzjonali tan-Nazzjonijiet Magħquda u tal-pajjiżi tagħhom. Huwa nnota li permezz taċ-Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Stati Żgħar li jinsab f’Malta u li ħejja, iddisinja u ffinanzja l-Iskola Internazzjonali tax-Xitwa ta’ Malta, diversi eks studenti issa ġew mgħoddija direttament jew indirettament bis-saħħa tal-korsijiet tagħha. Dawn ivarjaw minn finanzjament għall-klima; negozjati diplomatiċi, oċeanografija, tkabbir blu kif ukoll l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU.

Huwa ddikjara li matul is-snin, bit-twaqqif ta’ ċentri ta’ taħriġ eċċellenti b’Malta bħall-Istitut tal-Liġi Marittima Internazzjonali (IMLI) u l-Istitut Internazzjonali tal-Oċeani, kif ukoll korsijiet iddedikati fl-Università ta’ Malta, ir-reputazzjoni tagħha bħala ċentru ta’ eċċellenza fuq it-taħriġ u l-bini tal-kapaċità fuq il-governanza tal-oċeani komplew jirnexxu. “Għandna pjaċir li issa, permezz taċ-Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Stati Żgħar tal-Commonwealth, aħna kapaċi nkomplu naqsmu dan l-għarfien minħabba l-għarfien espert tagħna f’dan il-qasam”, qal Abela.

Il-Ministru Abela enfasizza l-importanza tal-Iżvilupp Ekonomiku Marittimu għall-Karta Blu kif stipulata mill-Commonwealth peress li l-aspett marittimu għandu l-potenzjal li jesponi ftit possibbiltajiet pożittivi, li magħhom, jekk jiġu indirizzati kif xieraq, jistgħu jipprovdu opportunitajiet għat-titjib ta’ pajjiżi tagħna “. Huwa enfasizza l-fatt li d-daqs ta’ pajjiż ma jimpurtax meta jindirizza sfida bħal din “dak li hu differenti hija l-kapaċità u r-reżiljenza biex tindirizza din il-vulnerabilità.”

Waqt li tkellem fuq l-ekonomija blu, huwa qal, kif l-ekonomija blu qed issir dejjem settur aktar  importanti ta’ tkabbir madwar id-dinja. Dan hu veru speċjalment għan-nazzjonijiet li qed jiżviluppaw, bl-ekonomiji li jfittxu li jiffjorixxu f’dinja li fiha l-iżvilupp sostenibbli huwa fattur ewlieni fil-progress ekonomiku ta’ nazzjon. F’dan il-kuntest, l-iżvilupp ta’ eċċellenza fl-appoġġ ta’ setturi tal-ekonomija blu, bħax-xjenza tal-oċeanografija fiżika u l-applikazzjoni tagħha, issir neċessità.

Dan il-kors huwa r-riżultat ta’ sħubija bejn iċ-Ċentru ta’ Eċċellenza ta’ Stati Żgħar tal-Commonwealth u l-Grupp ta’ Riċerka dwar l-Oċeanografija Fiżika, fi ħdan id-Dipartiment tal-Ġexxjenzi, l-Università ta’ Malta. Il-kors huwa maħsub biex jagħti perspettiva usa dwar l-impatt tal-iżvilupp teknoloġiku fis-setturi tal-baħar u dak marittimu, dwar kif l-Internet tal-Oġġetti (IoT), Big Data, cloud computing u data analytics jistgħu jipprovdu approċċi ġodda għall-immaniġġjar tad-data u l-ħolqien tal-għarfien. Fil-futur intelliġenti permezz tat-teknoloġija.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend