Meta ċkejkna tifhem il-lingwa t’ommha… dik tas-sinjali – One News

Notifiki

Meta ċkejkna tifhem il-lingwa t’ommha… dik tas-sinjali


Annabelle Xerri, mara ta’ tnejn u tletin sena, li fost l-ikbar tħassib tagħha meta kienet se ssir omm kien hemm jekk hux se jirnexxielha tikkomunika ma’ bintha.

Xerri, illum President tal-Lingwa tas-Sinjali f’Malta, mhux l-ewwel darba tkellmet dwar l-esperjenza tagħha bid-diffikultà fis-smigħ. Iżda, din id-darba emfasizzat aspett differenti

Qalet kif “Meta kont tqila kont ninkwieta ħafna jekk hux se nikkomunika magħha, jekk hux se nifimha”

Bħalma nifirħu meta xi ċkejkejn jibda jlissen l-ewwel kelma, Annabelle kellha l-istess reazzjoni meta bintha kkomunikat magħha għall-ewwel darba bil-lingwa tas-sinjali.

Spjegat kif “L-ewwel kelma tagħha kienet papà u kienet bil-lingwa tas-sinjali, kienet għadha ma bdietx titkellem u kellha ftit xhur biss. Hemmhekk indunajt li t-tifla kienet qed tosserva kollox u bdejt ninduna li xi kultant tagħmili xi sinjal, eżempju kienet tkun qed tibki u kienet tagħmili s-sinjal għall-ħalib”.

B’hekk it-tħassib ta’ Annabelle li bintha setgħet ma kinetx qed tagħti kasha beda jmajna u ftit ftit u inbidel f’ottimiżmu.

Hi qalet li “It-tifla tiegħi qed titgħallem is-sinjali u ġieli tgħidli s-sinjal mal-kelma, allura jkun aktar faċli għalija biex nifhem dak li qed tgħid. Taf ukoll li biex tkellimni… qed tinduna li trid tiġbidli l-attenzjoni jew trid tirrepettili ħafna. Qed tinduna li lili biex tkellimni trid tkellimni b’dak il-mod mhux bħar-raġel tiegħi mal-papà tagħha, mal-papà tagħha taf li ħa jifhimha mill-ewwel”.

Bħalma għamlet dejjen Annabelle trid tuża l-esperjenza tagħha biex tqajjem kuxjenza.

Bintha tgħallmet il-lingwa li kellha bżonn ommha, iżda l-omm titkellem dwar tfal oħra li forsi jkunu huma ma jisimgħux u hemm min jifhimhom u jgħallimhom.

Qalet li “Huwa dritt uman tat-tfal deaf li jkollhom lingwa tkun xi tkun il-lingwa u meta jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali huma qed ikollhom opportunità biex jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali ukoll u jistgħu jkun bilingual u anke multilingual”.

Bħal dejjem Annabelle tinsisti li s-soċjetà trid twieġeb għall-ħtiġijiet li jkollhom persuni differenti.

Fil-każ tagħha tgħin lil ta’ madwarha jagħmlu dan permezz tal-paġna Facebook: A Silent World.

Temmet billi qalet li “Però ma nħossx li hija problema, in-nuqqas ta’ smigħ tiegħi. Jiena persuna deaf u dik hija l-identità tiegħi. Inħoss li l-problema hija fis-soċjetà meta ma jkunx hemm aċċess għal xi affarijiet”. Jien ngħix ħajja normali u ma nħossx li jien differenti minn ħaddieħor”

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend