Kumpanija tgiddeb lil Jason Azzopardi – One News

Notifiki

Kumpanija tgiddeb lil Jason Azzopardi

Il-kumpanija Technoline ċaħdet bl-aktar mod kategoriku l-allegazzjonijiet tad-Deputati Nazzjonalisti Jason Azzopardi u Beppe Fenech Adami fil-parlament it-Tlieta filgħaxija.

Iż-żewġ deputati allegaw li l-kumpanija ‘Technoline’ hi propjeta’ ta’ ‘Vitals Global Healthcare’, ‘Steward Health Care’ jew individiwi oħra b’rabta mal-Gvern ta’ Malta.

Stqarrija l-kumpanija Technoline u s-sid tagħha Ivan Vassallo  sejjaħ dawn l-allegazzjonijiet bħala infondati. Qalu li dan hu attentat malizzjuz sabiex azzopardi u fenech adami jieħdu vantaġġ politiku.

L-istqarrija temmet tgħid li l-kumpanija qed tieħu dawn l-allegazzjonijiet b’serjeta u mistennija tieħu l-azzjonjiet meħtieġa sabiex tissalvagwardja l-interessi u r-reputazzjoni tagħha minn aħbarijiet foloz.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend