BIL-FILMAT: Bħal-lum 76 sena wasal il-Konvoj ta' Santa Marija | One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Bħal-lum 76 sena wasal il-Konvoj ta’ Santa Marija

Illum jimmarka 76 sena mill-wasla tal-Konvoj ta’ Santa Marija.

Kien fil-ħmistax t’Awwissu 1942 li ntlemaħ il-bastiment SS Ohio dieħel irmunkat fil-Port. L-aħħar bastiment minn total ta’ ħamsa li l-wasla tagħhom għenet ttaffi l-għaks li minnu kien qed jinħakem il-poplu Malti tul it-tieni Gwerra Dinija.

Ħafna jirreferu għal din il-ġrajja bħala l-Konvoj ta’ Santa Marija, wara li ħafna Maltin qattgħu jiem sħaħ ta’ talb lilha sabiex issalvahom mill-ġuħ f’dan il-mument tant diffiċli ta’ gwerra.

Il-wasla ta dawn il-bastimenti kienu parti minn operazzjoni bl-isem ‘Operation Pedestal’ u kienet se sservi tajjeb għall-alleati ta’ Malta sabiex iżommu l-gżira Maltija bħala bażi navali importanti f’nofs il-Mediterran.

Il-ħames bastimenti li ffurmaw parti minn ‘Operation Pedestal’ għenu jipprovdu lil Malta u l-Maltin bir-riżorsi u provisti kollha meħtieġa hekk kif tul il-Gwerra dawn kienu naqsu drastikament.

Madankollu l-operazzjoni kienet kważi falliet hekk kif il-konvoj li kien dieħel mill-istrett ta’ Ġibiltà, sab ruħu wiċċ imb wiċċ ma’ opri tal-ajru u l-baħar mibgħuta mill-għadu. B’riżultat ta’ dan, minn tmienja u sebgħin bastiment waslu biss ħamsa f’pajjiżna.

Dawn il-bastimenti kollha kienu meħtieġa għall-operazzjoni għaliex erbatax minnhom kienu qed iġorru merkanzija filwaqt li l-bqija kienu qed iservu bħala skorta biex ikun żgurat li l-merkanzija tasal sa Malta billi jipproteġu lill-konvoj minn attakki tal-għadu.

Li kieku ma kienx hekk, kemm il-poplu Malti kif ukoll l-Alleati kienu jħallsu prezz qares għaliex il-pajjiż kien ikollu jċedi l-armi tiegħu. Kieku ġara hekk, l-għadu kien ikollu post strateġiku tajjeb minn fejn ikun jista jikkontrolla l-Ewropa t’isfel u l-Afrika ta’ fuq.

Fost il-ħames bastimenti li daħlu Malta, l-SS Ohio baqa’ mfakkar għaliex kien qed iġorr l-iktar ħaġa bżonnjuża fi żmien tal-gwerra. Iż-żejt.

F’din il-ġrajja partikolari jispikkaw il-perseveranza u r-reżistenza tal-poplu Malti. Fost affarijiet oħra, dan wassal biex fl-istess sena ngħata il-George Cross li llum nsibuh iperper fuq il-bandiera Maltija, għall-qlubija li wrew il-Maltin waqt dan il-perjodu waħxi fl-istorja ta’ Malta.

Ta’ QabelLi Jmiss

Send this to a friend