L-istudenti tal-aħħar sena tal-primarja jmorru aħjar fil-Matematika milli fil-lingwi fl-eżamijiet tal-Benchmark | One News

Notifiki

L-istudenti tal-aħħar sena tal-primarja jmorru aħjar fil-Matematika milli fil-lingwi fl-eżamijiet tal-Benchmark

Il-Benchmark din is-sena sar bejn l-aħħar ta’ Mejju u l-bidu ta’ Ġunju, fi 62 skola Primarja tal-Istat, 20 skola Primarja tal-Knisja u 4 skejjel Primarji Indipendenti. Kien hemm 1786 tifel (51.3%) u 1698 tifla (48.7%), għal total ta’ 3484student u studenta li daħlu għal din l-esperjenza.

L-istudenti tas-sitt sena kienu assessjati sar fil-Malti, fl-Ingliż u fil-Matematika.

Fil-Malti l-istudenti kellhom sessjoni ta’ Taħdit (20 marka), sessjoni ta’ Fehim mis-Smigħ (20 marka), sessjoni ta’ Fehim mill-Qari (30 marka) u sessjoni ta’ Kitba (30 marka). Il-marka medjana nazzjonali f’kull taqsima kienet: 17 fit-Taħdit, 13 fis-Smigħ, 21 fil-Qari u 18 fil-Kitba. Il-marka medjana nazzjonali fil-Malti kienet 69.

Fl-Ingliż it-taqsimiet kienu l-istess bħal dawk fil-Malti. Fit-Taħdit il-marka medjana nazzjonali kienet 17, fil-Fehim mis-Smigħ 16, fil-Fehim mill-Qari 20 u fil-Kitba 17. Il-marka medjana nazzjonali fl-Ingliż kienet 70.

Fil-Matematika kien hemm żewġ taqsimiet: il-karta Mentali (20 marka) u l-karta tal-Kitba (80 marka). Il-marka medjana tal-karta Mentali kienet 16 u dik tal-karta tal-Kitba kienet 58. Il-marka medjana nazzjonali fil-Matematika kienet 75.

Dawn iċċifri juru li nofs l-istudenti li għamlu l-eżerċizzju tal-Benchmark 2018 kisbu  69 marka jew aktar fil-Malti, 70 marka jew aktar fl-Ingliż u 75 marka jew aktar fil-Matematika.

Kull karta tal-Benchmark ġiet immarkata minn żewġ markaturi mingħajr ma nkiteb xejn fuq l-iskritt biex ma jinfluwenzawx lil xulxin. Dan l-eżerċizzju sar minn 110 markatur: 45 għall-karti tal-Malti, 38 għall-karti tal-Ingliż u 27 għall-Matematika.

Ir-riżultati miksuba mill-istudenti ntbagħtu lill-iskejjel fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju u lill-istudenti kollha ntbagħtulhom fis-6 ta’ Lulju. Fihom kien hemm indikata l-marka miksuba minn kull tifel u tifla f’kull taqsima tat-tliet suġġetti li fihom it-tfal kienu assessjati fil-Benchmark.  Kien hemm indikat ukoll il-marka medjana nazzjonali għal kull taqsima tat-tliet suġġetti u għal kull suġġett. B’hekk il-ġenituri setgħu jiġġudikaw huma stess kif marru wliedhom f’kull suġġett u kif jipparagunaw mal-marka medjana nazzjonali.

Matul din is-sena saru diversi laqgħat ta’ informazzjoni u diskussjoni dwar il-Benchmark mal-ġenituri, l-għalliema u mal-kapijiet tal-iskejjel, kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Il-karti flimkien mal-iskemi tal-marki tal-Benchmark 2018 se jkunu jistgħu jitniżżlu mis-sit elettroniku http://www.curriculum.gov.mt taħt it-taqsima Benchmark – Year 6  jew billi tidħol http://curriculum.gov.mt/en/Examination-Papers/Pages/bm-papers-2018.aspx.

Matul is-sena skolastika li jmiss, se jsir tibdil fl-assessjar tal-istudenti fil-Primarja u fl-ewwel snin tas-Sekondarja.  L-eżamijiet ta’ nofs is-sena se jinbidlu f’assessjar kontinwu li jsir matul is-sena kollha fil-klassi.  Din se tkun opportunità sabiex l-istudenti juru l-ħiliet li kisbu matul is-sena, filwaqt li l-eżamijiet tal-annwal se jibqgħu jsiru fis-snin kollha kif nafuhom illum.

Ta’ QabelLi Jmiss

Send this to a friend