Ħidma biex jiġi indirizzat ir-rimi ta’ skart tal-kostruzzjoni – One News

Notifiki

Ħidma biex jiġi indirizzat ir-rimi ta’ skart tal-kostruzzjoni

Il-ministeru għall-ambjent qiegħed jaħdem fuq għadd ta’ miżuri sabiex b’mod immedjat, is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tal-iskips fil-qasam tal-kostruzzjoni tiġi lura għan-normal.

Dan hekk kif ħaddiema fil-qasam tal-kostruzzjoni mhux jitħallew mis-sidien tal-barrieri jordmu l-iskart tal-kostruzzjoni fil-barrieri tagħhom. 

Ir-raġuni wara dan, fi kliem il-ħaddiema nfushom, hija għax l-iskart tal-kostruzzjoni mhux ikun isseparat iżda miżgħud b’materjal imħallat fosthom ħadid. 

Att li qed iħalli bosta konsegwenzi, kemm fuq il-ħaddiem li qed jirrifjuta x-xogħol kif ukoll fuq il-klijenti nnfushom hekk kif mhumiex jinqdew. 

B’reazzjoni għal dan, Doris Sammut Bonnici mill-Green Skip Services saħqet li s-soluzzjoni hi li s-sidien tal-barrieri jilqgħu tip ta’ skart anke mħallat. 

Kelliem għall-ministeru tal-ambjent qal li hemm numru ta’ permessi operazzjonali li ser jigu trattati bi prijorita u qiegħda ssir evalwazzjoni tal-barrieri kollha inkluż dawk li huma mikrija mill-Gvern.

Dan fl-istess waqt li f’każ li l-isblokk ma jsirx, il-ministeru jista’ jaġixxi b’mod in extremis u jikkapparra xi volumi mill-barrieri.

L-istess kelliem f’isem il-ministeru sostna li jifhem li dawn is-soluzzjonijiet mhumiex se joffru soluzzjoni fit-tul u saret talba lill-Awtorita’ għall-ambjent u r-riżorsi, l-ERA sabiex toħloq politika biex tinstab soluzzjoni dejjiema.

Dan filwaqt li hemm miżuri maħsuba biex ikun hemm aktar spazju aċċessibbli għar-rimi ta’ skart tal-kostruzzjoni.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend