Joqrob lejn tmiemu l-ġuri ta' Martin Dimech | One News

Notifiki

Joqrob lejn tmiemu l-ġuri ta’ Martin Dimech

Il-ġuri ta’ Martin Dimech wasal fl-aħħar stadji hekk kif l-avukati tad-difiża wieġbet għall-argumenti finali tal-prosekuzzjoni.

Dimech ta’ sebgħa u ħamsinsena miż-Żejtun, qed jiġi akkużat bi traffikar u pussess ta’ droga eroina.Fl-elfejn u disgħa (2009) ħames (5) basktijiet li fihom madwar disa mija u hamsa u ghoxrin (925) gramma ta’ eroina, instabu fil-kompartimenti esterni ta’ żewġ fridges fid-dar fejn il-Prosekuzzjoni qed tallega li l-akkużat jgħix. Il-Pulizja ġiet infurmata b’dan permezz ta’ telefonata anonima.

L-avukati Veronique Dalli u Edward Gatt  li qed jidhru għall-akkużat wrew il-ħsibijiet tagħhom dwar inkosistenzi tal-provi b’mod partikolari l-fatt li l-miżien li nstab fir-residenza ma ġiex ssiġillat qabel ma dan intbagħat għand l-esperti forensiċi kif ukoll il-fatt li l-fridges li fihom instabet id-droga qatt ma ġew elevati minn fuq il-post għall-eżamijiet ulterjuri.

Il-ġurati semgħu ukoll kif ma nstabu l-ebda impronti diġitali fuq il-boroż u d-droga misjuba.

Mix-xhieda tal-Ispettur irriżulta li ngħataw verżjonijiet differenti quddiem il-Maġistrat inkwerenti u l-Qorti Kriminali, dwar is-sorveljanza li saret fuq Dimech.

Din waslet lid-difiża sabiex tqajjem mistoqsijiet dwar liema xhieda għandha titqies l-iktar kredibbli: jekk hux dik li ngħatat ġimgħa wara l-każ, fejn intqal li Dimech kien ilu jiġi ssorveljat għal xahrejn jew dik li ngħatat disa’ snin wara, fejn intqal li s-sorveljanza ma kinitx konsistenti u ma damitx iktar minn ħmistax u għoxrin jum.

L-Imħallef Antonio Mizzi wissa lill-ġurati li ma jistgħux jinvestigaw il-każ, u jsibu provi oħra li ma jeżistux. Il-ġurati mistennija jidħlu jiddeliberaw fil-jiem li ġejjin.

Ta’ QabelLi Jmiss

Send this to a friend