Politika prudenti u riformi strutturali avvanzati jikkontribwixxu għall-iktar ġid | One News

Notifiki

Politika prudenti u riformi strutturali avvanzati jikkontribwixxu għall-iktar ġid

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna laqa’ d-Dikjarazzjoni Konklussiva tal-Missjoni tal-Artikolu IV tal-FMI 2017, li jiddikjara li politika prudenti u riformi strutturali avvanzati kkontribwixxew għat-tisħiħ tas-settur pubbliku u dak privat, filwaqt li l-ħolqien ta’ impjiegi stabbli niżżel il-qgħad għal livelli storikament baxxi.

“Għandi wkoll pjaċir ninnota li r-rakkomandazzjonijiet tal-FMI dwar il-bini ta’ buffers fiskali akbar li jsaħħu l-pożizzjoni fiskali ta’ Malta, diġà qed jiġu implimentati permezz tal-kisba ta’ bilanċ fiskali annwali. Barra minn hekk, permezz tal-Baġit tal-2018, qed nindirizzaw ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-FMI dwar akkomodazzjoni soċjali u affordabbli “, ifakkar il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna.
Ir-rapport jilqa’ l-progress tal-Gvern fit-titjib tal-finanzi pubbliċi. Speċifikament, ir-rapport jinnota li Malta laħqet l-objettiv tagħha fuq medda medja ta ‘żmien (MTO) ta’ bilanċ strutturali fl-2016, tliet snin qabel l-iskeda, bħala riżultat ta’ dħul fiskali vijabbli u kien jinkludi tkabbir fl-infiq. Tinnota wkoll li d-dejn pubbliku kien inqas minn 60 fil-mija tal-PGD. L-FMI jistenna li l-bilanċ favorevoli ġenerali tal-Gvern tal-2017 jilħaq l-1.3 fil-mija tal-PGD.

Ir-rapport jinnota wkoll li t-tkabbir ekonomiku ta’ Malta jibqa’ wieħed mill-aktar b’saħħithom fl-Ewropa, riflessa minn konverġenza rapida tad-dħul lejn il-medja tal-Unjoni Ewropea (UE). Huwa jistenna li t-tkabbir b’saħħtu jitkompla fis-snin li ġejjin – l-aktar immexxi mid-domanda domestika appoġġjata mid-dħul li qed jiżdied u l-qgħad storikament baxx. L-FMI jistenna wkoll li r-riskji għal din il-prospett ikunu ġeneralment ibbilanċjati.

Il-missjoni tal-FMI  tirrikonoxxi l-pożizzjoni esterna favorevoli ta’ Malta, u żżid li l-esportazzjonijiet tas-servizzi li jibqgħu sejrin ikomplu jsostnu l-bilanċi favorevoli tal-kont kurrenti.

L-IMF jilqa’ wkoll il-pjanijiet tal-Gvern biex itejjeb in-netwerk tat-toroq u biex iħeġġeġ utilizzazzjoni akbar tat-trasport pubbliku li, jgħid, se jgħin biex tittaffa konġestjoni endemika u b’hekk itejjeb il-benesseri tal-popolazzjoni u jrawwem il-produttività kummerċjali.

Ir-rapport jinnota li l-banek domestiċi jibqgħu sodi u profittabbli u jistieden lill-Gvern biex ikompli jimplimenta miżuri li jissalvagwardjaw aktar l-istabbiltà finanzjarja.

Ta’ QabelLi Jmiss

Send this to a friend