L-AĦĦAR SIGĦAT TA’ VOTAZZJONI – One News

Notifiki

L-AĦĦAR SIGĦAT TA’ VOTAZZJONI

Il-votazzjoni tagħlaq fl-22.00, jiġifieri dawn huma l-aħħar sigħat li fih l-elettorat għandu ċans jivvota. Dawn huma l-postijiet li fihom hemm il-polling booths. Wieħed irid jieħu d-dokument tal-vot biex ikun eliġibbli jivvota:

 • BELT VALLETTA

Uffiċju fil-Ministeru tal-Finanzi – Triq l-Ordinanza,

Dipartiment tal-Informazzjoni – Triq Sant’ Orsla,

Kulleġġ San Albertu – Triq l-Ifran,

Skola Primarja tal-Gvern – Triq il-Merkanti

 • FURJANA

Skola Primarja tal-Gvern – Triq Sarria

 • ĦAMRUN

Skola sekondarja subien (ex-Liceo) – Triq Joseph Abela Scolaro,

Skola primarja tal-Gvern – Triq Guze Pace,

Skola sekondarja subien – Triq Wenzu Mallia,

Skola primarja tal-Gvern – Triq l-Iskola

 • MARSA

Skola Primarja tal-Gvern – Triq Balbi

 • SANTA VENERA

Ex-skola sekondarja subien – Triq il-Kbira San Guzepp,

Skola primarja tal-Gvern – Trejqa tal-Fleur de Lys

 • TAL-PIETÁ

Lifelong learning centre – Triq qrajten

 • BIRGU

Skola Sekondarja- Subien Fuq il-Fortini

 • BORMLA

Skola Primarja tal-Gvern Misraħ Snta Margerita

Skola Sekondarja Bniet Triq Alessandra

 •  ĦAŻ-ŻABBAR

Skola Primarja A – Vjal ir-Rihan

Skola Primarja B – Triq l-Iskola

 • ISLA

Skola Primarja tal-Gvern – Triq il-Ħabs l-Antik

 • IX-XGĦAJRA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Dwardu Ellul

 • KALKARA

Skola Primarja tal-Gvern Triq Santa Filomena

 • PARTI MILL-FGURA

Ċentru Parrokkjali Misraħ Reġġie Miller

 • ĦAL-GĦAXAQ

Skola Primarja tal-Gvern – Triq il-Gudja

 • MARSASKALA

Skola Primarja tal-Gvern – Triq Santa Tereża

 • MARSAXLOKK

Skola Primarja tal-Gvern – Triq San Frangisk

 • ŻEJTUN

Skola Primarja tal-Gvern – Triq Sant Sant Anglu,

Skola Sekondarja Bniet – Triq Luqa Briffa

 • FGURA

Skola Primarja tal-Gvern A

 • GUDJA

Skola Primarja Tal-Gvern

 • ĦAL-TARXIEN

Skola Primarja tal-gvern

 • RAĦAL ĠDID

MCAST

Skola Primarja tal-Gvern

Skola Sekondarja Subien

 • SANTA LUĊIJA

Skola Sekondarja tal-bniet

 • BIRŻEBBUĠIA

Skola Primarja A, Triq San Mikiel

 • BUBAQRA

Skola Primarja tal-Gvern triq Santa Katerina

 • ĦAL FARRUĠ

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Sant’ Andrija, Luqa

 • ĦAL KIRKOP

Skola Primarja tal-Gvern San Benedittu

 • ĦAL SAFI

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Ġużepp Caruana

 • IMQABBA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Valletta

 • QRENDI

Skola Primarja tal-Gvern, Triq iż-Żgħożija

 • ŻURRIEQ

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Dun Ġużepp Żammit

 • ĦAL LUQA

Skola Primarja tal-Gvern – Triq Sant’  Andrija

 • ĦAL QORMI

Skola Primarja tal-Gvern – Pjazza Francis Mempel San Ġorġ

Skola Primarja tal-Gvern– Pjazza Narbona San Bastjan

 • SIĠĠIEWI

Skola Primarja tal-Gvern- Triq l-iskola

 • BAĦRIJA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq l-Iskola

 • ĦAD DINGLI

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Il-Buskett

 • IMĠARR

Skola Primarja tal-Gvern, Triq il-Konkorsi Teatrali

 • IMTARFA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq il-Maqdes Ruman

 • RABAT

Skola Sekondarja Bniet, Triq Kola Xara

 • TAL-VIRTU

Skola Sekondarja Bniet, Triq Kola Xara , Rabat

 • ĦAŻ-ŻEBBUĠ

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Frans Sammut

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Sciortino

 • BIRKIRKARA

Skola Primarja , Santa Venera

Skola Sekondarja

Skola Primarja tal-Gvern

Skola sekondarja tal-Bniet

 • ĦAL BALZAN

Skola Primarja tal-Gvern , Ħal Lija

 • ĦAL LIJA

Skola Primarja tal-Gvern – Triq Robert Mifsud Bonnici

 • IKLIN

Ċentru Familja Mqaddsa

ĦAL GĦARGĦUR

Skola Primarja tal-Gvern, Triq San Bartilmew

 • L-IMSIDA

Gwardamanġa Tal-Pietà

Lifelong Learning Centre (Junior College), Triq Qrajtek

 • SAN ĠWANN

Skola Primarja tal-Gvern, Vjal ir-Riħan

Skola Primarja tal-Gvern B, Triq l-Iskola

 • SWIEQI

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Madre Margherita

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Madre Margherita Debrincat, Pembroke

 • TA’ XBIEX

Kunsill Lokali

Triq l-Imrad

 • BAĦAR IĊ-ĊAGĦAQ, IN-NAXXAR

Ċentru tal-Knisja,

Triq ix-Xambekk, Baħar iċ-Ċagħaq

 • GŻIRA

Skola Primarja tal-Gvern, Misraħ Turu Colombo

Skola Primarja tal-Gvern, Triq il-Madonna tal-Ġebla

 • PARTI MIN-NAXXAR

Kulleġġ Marija Reġina, Skola Medja, Triq il-Kbira

 • PEMBROKE

Skola Primarja tal-Gvern,

Triq Madre Margerita de Brincat

 • SAN ĠILJAN U PACEVILLE

Skola Primarja tal-Gvern,

Triq Lapsi

 • TAS-SLIEMA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Blanche Huber k/m Triq N. Isouard

Liceo tas-Subien, Triq Blanche Huber k/m Triq Melita

 • BURMARRAD, SAN PAWL IL-BAĦAR

Dar Nru.1, Triq Toni Camilleri

 • Ħ’ATTARD

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Ħal Warda

Sptar Monte Karmeli, Triq l-Imdina

 • IL-MOSTA

Skola Primarja tal-Gvern A, Triq Grognet

Skola Sekondarja Bniet, Triq Wied il-Għasel

Skola Sekondarja Subien, Triq il-Biedja

 • L-IMDINA

Għassa tal-Pulizija, Misraħ San Publiju

 • MELLIEĦA

Skola Primarja tal-Gvern , Triq il-Mitħna l-Ġdida

 • NAXXAR

Skola Primarja tal-Gvern

Kulleġġ Maria Reġina , Skola Medja

 • SAN PAWL IL-BAĦAR

Ċentru Parrokkjali

Skola Primarja tal-Gvern

 • FONTANA

Sala tal-Kommunita, Triq ta’ Mulejja

 • GĦAJNSIELEM

Skola primarja tal-Gvern,  Triq JF de Chambray

 • GĦARB

Skola Primarja tal-Gvern, Triq il-vizitazzjoni l-Gharb

 • GĦASRI

Klinika tal-Gvern, 5, Pjazza s-Salvatur

 • MARSALFORN

Chrystal Palace Hall, Triq ir-Rabat

 • MUNXAR

Skola Primarja tal-Gvern

 • NADUR

Skola Primarja tal-Gvern, Triq it-Tiġrija

 • QALA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq l-Isqof Mikiel Buttigieg

 • RABAT GĦAWDEX

Skola Sekondarja Bniet, Triq Fortunato Mizzi

Sptar Ġenerali Għawdex, Tal-Ibraġ

 • SAN LAWRENZ

Skola Primarja tal-Gvern, Triq id-Duluri

 • SANTA LUĊIJA

Shalom, Triq Santa Luċija

 • TA’ KERĊEM

Skola Primarja tal-Gvern, Triq is-Sarġ

 • TA’ SANNAT

Skola Primarja tal-Gvern, Triq ta’ Sannat

 • XAGĦRA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq it-Tigrija

 • XEWKIJA

Skola Primarja tal-Gvern, Triq il-Ħamrija

 • ŻEBBUĠ

Skola Primarja tal-Gvern, Triq Sant Indrija

Ta’ QabelLi Jmiss

Send this to a friend