Storja fuq €6.99… lanqas mistoqsija fuq €3miljuni | One News

Notifiki

Storja fuq €6.99… lanqas mistoqsija fuq €3miljuni

Xi kultant surreali. Ċajta. Is-sitwazzjoni li qed ngħixu f’pajjiżna hija talli li fil-ġurnali ssir storja fuq ċajta li swiet €6.99, iżda ma ssirx mistoqsija waħda fuq €3miljuni (sa fejn nafu), ċedoli tal-PN.
Dan huwa l-mod kif l-establishment f’pajjiżna qed taħdem. Establishment xprunata mill-Kap tal-Oppożizzjoni u bl-għajnuna ta’ ftit nies bħal Ivan Camilleri, psewdo-ġurnalist, li m’huwa xejn għajr minn aġent Nazzjonalista. Dan qed ngħidu b’ċertezza. Bizzejjed wieħed jiftakar li Camilleri kien parti minn grupp hekk imsejjaħ il-grupp tal-ispjuni mmexxi minn Tonio Fenech. Grupp li kellu l-għan, li l-membri tiegħu, mxerrda f’pożizzjonijiet importanti f’istuzzjonijiet importanti, jagħmlu l-bsaten fir-roti lill-pajjiżna.

Ivan Camilleri li jikteb biss l-istejjer li jtuh mill-Pietà, sab il-ħin biex fil-faċċata tat-Times jagħmel storja fuq ċajta li swiet lil waħda mara €6.99, pressa poco, sitt darbiet aktar minn kemm kien ta Gvern Nazzjonalista filwaqt li l-Ministri tiegħu kienu qed jieħu €500 fil-ġimgħa żieda u ħuh kien qed jibla’ .. kull ma jara l-Malta Enterprise, iżda ma jippruvax jistaqsi fuq skema ta’ dejn sigriet li tqajjem dubbji kbar.

Il-verità hija li minkejja l-establishment jibqa’ dejjem kontra Gvern Laburista u l-Partit Laburista ma rridux nidħlu fil-mentalità ta’ assedju, li naħsbu li kulħadd kontrina. Il-verità hija lin-nies qed jieħdu kont ta’ kollox. Nies bħal Camilleri, Daphne Caruana Galizia li tikteb stejjer mimlija ħduru, qed jagħmlulna pjaċir.

Ħarsu lejn dak li qed jiġri fid-Dinja. Dak li ġara fir-Renju Unit, dak li ġara fl-Istati Uniti, kulħadd kien kontra Trump, il-mezzi tax-xandir kollha favur Clinton, jaqalgħu lil Trump minn filgħodu sa filgħaxija, u spiċċat biex din it-tattika ħadmet bil-maqlub.

Filwaqt li ħaddieħor se jibqa’ jipprova jfarrak, aħna rridu nkomplu nibnu.

Meta ħaddieħor jikkritika bl-addoċċ u bla ħniena, inwieġbu b’mod pożittiv.

Meta ħaddieħor jipprova jiżra’ l-firda u l-mibegħda nwieġbu bil-paċi u ngħaqqdu.

Meta ħaddieħor jattakka nwieġbu bil-mizuri li qed jagħmel dan il-Gvern.

Il-Milied it-tajjeb!.

Ta’ QabelLi Jmiss
Nigel Vella huwa Uffiċjal tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Gradwat mill-Università ta’ Malta fl-Istorja u ilu attiv fil-politika minn mindu kellu 16–il sena. Ħadem f’bosta Għaqdiet bħall-FŻL u l-għaqda tal-istudenti PULSE. Kitbitu se tmur lil’ hinn mill-politika li zgur ser tkun it-tema li tiddomina l-blog tiegħu, iżda permezz tal-kliem sempliċi jridu jitwasslu opinjonijiet oħra fuq materji oħra. Li hu zgur huwa li mhux se jkun hemm tidwir mal-lewża u logħob bil-bżalu.

Send this to a friend