Brexit jista’ jkun imblokkat kompletament… – One News

Brexit jista’ jkun imblokkat kompletament…

L-ogħla qorti f’Londra minn hawn u ftit sigħat oħra mistennija tagħti d-deċizjoni tagħha jekk il-Prim Ministru Theresa May tridx titlob l-approvazzjoni tal-membri tal-House of Commons qabel ma tibda l-proċess formali biex toħroġ lill-pajjiżha mill-Unjoni Ewropea.

Għadd ta’ ċittadini li ma jaqblux li r-Renju Unit għandu jitlaq mill-unjoni, talbu l-qorti tiddeċiedi jekk May tistax tapplika l-Artiklu 50, il-mekkaniżmu formali għat-tluq, qabel l-aħħar ta’ Marzu.

Jekk il-qorti taqtagħha kontra May, ikunu l-Membri Parlamentari Ingliżi li jiddeċiedu meta jiskatta dan il-mekkaniżmu u dan jista’ jwassal għal dewmien jew saħansitra jimblokka l-Brexit kompletament.

Ta’ QabelLi Jmiss

3 Comments

  1. jien nghid li l ghola istituzzjonijiet ha jsibu mezz biex l inghilterra ma tohrogx mill eu …. ghandom wisq x jitilfu nahseb jien … hekk ghandi f mohhi ..

  2. Kieku jigri dan ADDIO id-demokrazija li l-poplu Brittaniku tant jiftahar biha, ghax ikun persuna wahda, l-Imhallef, li taqleb dak li ddecidew il.maggoranza tal-poplu Brittaniku !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend