“Emmnuni, I can be better” – One News

Notifiki

“Emmnuni, I can be better”

Simon Busuttil qabad diska ġdida. Peress li lanqas ta’ madwaru m’huma jemmnu li huwa l-aħjar għalihom, issa qed jgħid li jista jkun “aħjar minn tal-Labour”. Ejja, għal darba, intuh il-benefiċċju tad-dubju u nistudjaw ftit din ix-xewqa tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Biex ha jkun aħjar minn dan il-Gvern? L-ewwel ħa naraw x’materjal għandu.

Se jkun aħjar għal dan il-pajjiż bih Prim Ministru minflok Joseph Muscat? B’Beppe Fenech Adami minflok Louis Grech bħala Deputat Prim Ministru? B’Claudette Buttigieg Ministru għas-Saħħa minflok Chris Fearne?

B’Antoine Borg minflok Edward Zammit Lewis bħala Ministru għat-Turiżmu? B’Jason Azzopardi flok Owen Bonnici fil-Ġustizzja? B’Therese Comodini minn Brussels tieħu post Evarist Bartolo fil-Ministeru għall-Edukazzjoni?

Il-lista tista’ tkompli. U n-nies jistgħu jiġġudikaw waħedhom lil min jafdaw l-iktar bejn iż-żewġ naħat.

Fuq l-ewwel waħda diġa korrejna. Imma ejja nimxu pass ieħor. Biex ħa jkun aħjar minn dan il-Gvern? Ħa naraw x’miżuri jieħu kieku jkollu ċ-ċans ikun aħjar mil-Labour.

Simon Busuttil fit-tmexxija tal-pajjiż ikun ifisser li jibqa juża ż-żejt għaliex ma jemminx li għandna nħaddmu powerstation ġdida li taħdem bil-gass. Għalhekk tfisser ukoll li ma jistax iwaqqa ċ-ċumnija l-antika ta’ Dellimara kif se jagħmel dan il-Gvern u ma jistax jitfi l-powerstation tal-Marsa kif diġa għamel dan il-Gvern.

L-Enemalta jerġa’ jifniha bid-dejn għaliex Simon Busuttil jibża miċ-Ċiniżi, kien qalilna. Il-kontijiet tad-dawl jerġa’ jgħidilna li rridu nidrawhom għoljin.

Dan li ħa jkun “aħjar mil-Labour” iwaqqaf il-proġetti tal-isptarijiet ġodda, li jfisser li nerġgħu nispiċċaw bil-pazjenti fil-kuruduri fl-Isptar Mater Dei. Nerġgħu wkoll lura għall-problema tal-mediċini out-of-stock għaliex Simon Busuttil jemmen li anke tal-grocer ikollu affarijiet out-of-stock.

Tinsewx, Simon Busuttil iżid il-bolla tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem biex ikun jista’ jaffordja t-tieni pillastru tal-l-pensjonijiet. Mhux bħal lum, għolew għall-ewwel darba f’25 sena mingħajr ma daħal it-tieni pillastru ta’ bilfors.

Dan li ħa jkun “aħjar mil-Labour” iwaqqaf il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment għaliex skont hu jipprostitwixxi lil Malta. Iwaqqaf ukoll l-Universita Amerikana f’Malta li ħa ġġib lejn in-naħa t’isfel ta’ Malta investiment li qatt ma rat bħalu. Minflok, lil tas-South se jkabbrilhom l-art li tokkupa l-Freeport, ovvjament f’ODZ.

Simon Busuttil iwaqqaf l-istipendju li llum beda jingħata lill-istudenti li jirrepetu sena għaliex kien iddikjara ċar u tond li ma jaqbilx miegħu. Jerġa jiddeċiedi li l-koppji omosesswali ma jtihomx id-dritt taż-żwieġ.

Dan jerġa jagħti l-preskrizzjoni lill-politiċi fuq reati ta’ koruzzjoni. Jerġa’ jneħħi l-protezzjoni lil min jikxef il-koruzzjoni bħala whistleblowers. Jerġa jaħdem mingħajr liġi għal finanzjament tal-partiti politiċi kif diġa għamel bl-iskema ta’ dejn sigriet fil-Partit Nazzjonalista.

Nimmaġina li jieħu lura wkoll il-flus li ngħataw lura lill-konsumaturi talli ħallsu taxxa żejda fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Kien sejħilha koruzzjoni din ir-rifużjoni. U fuq kollox, Simon Busuttil jerġa jippermetti xogħol privat imħallas mill-fondi pubbliċi ġaladarba jkun fil-Gvern u l-Partit Nazzjonalista ma jkunx tilef l-elezzjoni ġenerali.

Dawn kienu ftit mill-affarijiet li qal Simon Busuttil stess. Mhux interpretazzjoni imma kliemu preċiż. Hekk ħa jkun “aħjar minn tal-Labour”. Nistħajjel lil kulħadd joħroġ b’risposta sempliċi – ‘le grazzi’.

Kapaċi tkun better mintiex. Tinqala aktar biex tkun bitter.

Lil ta’ madwaru, mhux li “nista nkun aħjar” messu jgħidilhom imma li “jekk ma nilgħabx, inħassar”. Kif jgħidu fil-football, jekk ma tistax tilgħab il-ballun, tilgħab ir-raġel.

Hekk, ta’ madwaru, jemmnuh żgur.

Ta’ QabelLi Jmiss
F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

2 Comments

  1. Qabel jejd li jrid ikun ahjar mil gvern tal-PL imexxi min Dr Joseph Muscat, irid jiddikjara li il gvern prezenti ta PL hu hafna aktar ahjar mil-ahhar amministrazzjoni PN. Wara nibdew nemmnuh.

  2. What is true is that he can definitely be better than he has been to date. This is because he has reached the pits and cannot be any worse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend