!
 
  • Monday
  • Tuesday
  • Wednesday
  • Thursday
  • Friday
  • Saturday
  • Sunday
Show earlier TV shows
06:30

ONE News

06:55

Snajja' Maltin (r)

Local artisans and their processes involved before their product reaches consumers

07:15

Pink Panther (r)

Animal welfare features, grooming, news and tips... all you need to know about your pets

08:00

Flimkien ma' Nancy (r)

Cooking TV show by Nancy Buhagiar

08:30

Paper Scan

Current Affairs

10:30

PL Konferenza Generali

Q&A Session - Live Transmission

12:30

ONE News

12:40

Teleshopping

13:00

Maratona

b'risq il-missjoni

16:30

World Next Top Model Malta 2015

17:30

ONE News

18:00

PL Konferenza Generali (r)

Q&A Session - Repeat

19:20

Commercials

19:30

ONE News

News, Sports, Weather Forecast

20:25
Live

It-Tfal

Drama by 26th Frame

Coming Up

Il-Hadd, 25 ta' Jannar, 2015
Episodju 14

 

Johnny ghalfejn mar id-dar ta' Pauline? Xi jrid? Iris tkompli tithawwad bil-mod kif minghaliha qed titlef il-kontroll ta' mohhha, minghajr ebda suspett fil-manipulazzjoni mohbija ta' Doris. Angela tiltaqa ma' sitwazzjoni li tisfurzaha tirrifletti fuq decizjonijiet tal-passat u l-mod kif ikkundizzjonat hajjitha minhabba fihom u tiddeciedi li tibdel l-affarijiet darba ghal dejjem. Chris jaqbel maghha; partikolarment id-determinazzjoni li ghandha biex tikxef kollox? Sadanittant Pauline tiftah qalbha ma' Marlene, Josette tikkritika l-hajja mizzewga ta' bintha u Paul jaqdi lil Roger fil-pjacir li talbu. Johnny jiltaqa ma' John, li bhalu mimli rabja u mifni minn xewqa ta' tpattija fil-konfront tal-familja Galea. Cirkostanzi favorevoli iwasslu biex it-tnejn li huma jirrealizzaw kemm jistghu fil-fatt iservu l-iskop ta' xulxin. Bi pjacir ghal kulhadd, fl-ahhar Amanda taghti r-rizenja taghha, izda mhux qabel ma thammeg u tkisser lil wiehed mill-iktar impjegati fidili ta' George. 

 

It-Tfal ghandu produzzjoni ezekuttiva ta' 26th frame u direzzjoni ta' Bryan Muscat.

 

21:30

L-Argument

Focusing on local and international football, the show discusses controversial issues and more!

23:00

Maratona

b'risq il-missjoni

23:30

ONE News

23:55

Night Transmissions

Repeat of TV shows aired earlier during the day

 
 
Website designed and developed by Stephen Muscat
Home  |  TV  |  Radios  |  Live Streaming  |  Contact  |  Jobs